Trong những năm qua, trường Tiểu học Ngô Mây, thành phố Pleiku  tiếp tục có những phát triển bền vững với số lượng học sinh ngày càng tăng, chất lượng giáo dục ngày càng toàn diện.

      Trong những năm qua, trường Tiểu học Ngô Mây, thành phố Pleiku tiếp tục có những phát triển bền vững với số lượng học sinh ngày càng tăng, chất lượng giáo dục ngày càng toàn diện. Tuy nhiên một số điều kiện cơ sở vật chất của trường còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời cho việc giảng dạy và chăm sóc học sinh. Để đáp ứng nhu cầu đó, ngoài việc sử dụng nguồn ngân sách, nhà trường đã huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh, sự chung tay của xã hội.

     Để làm tốt công tác XHHGD Nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xã hội hóa giáo dục. Vì vậy, để làm tốt công tác xã hội hóa, nhà trường đã phổ biến đến cán bộ, giáo, nhân viên và cham mẹ học sinh một số văn bản như: Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/04/2005 của chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao, Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của BGD&ĐT “Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”...; qua đó giúp CBGV-NV và cha mẹ học sinh hiểu được các nội dung về công tác xã hội hóa đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về công tác XHHGD.

     Chính vì vậy, năm học 2018 – 2019 thông qua sự giúp đỡ nhiệt tình, đồng thuận của cha mẹ học sinh nhà trường và sự quan tâm, tạo điều kiện của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku công tác XHHGD của Nhà trường đã đạt được kết quả nhất định. Cơ sơ vật chất được tập thể, cá nhân trang bị theo hình thức tự nguyện xã hội hóa giáo dục cụ thể là:

      + Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho học sinh bán trú trị giá: 151.500.000 đồng;

      + Trang bị 07 ti vi cho 7 phòng học trị giá:     87.830.000 đồng;

     + Cải tạo sữa chữa lại khu vệ sinh học sinh trị giá:   32.108.000 đồng.

     + Cải tạo sữa chữa lại sân bêtông cho học sinh tổng trị giá: 211.132.000 đồng.

Tiết học sử dụng công nghệ thông tin

 Nhà vệ sinh học sinh được cải tạo sửa chữa lại

Sân bêtông sau khi được cải tạo lại

      Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục huy động sự tham gia của toàn xã hội vào sự phát triển của sự nghiệp giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, làm cho mọi người, mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đóng góp để nâng cao chất lượng về mọi mặt của Nhà trường.

       Nguồn: BGH trường TH Ngô Mây